Pomohl mi změnit pohled na svět a také hlavně známky ve škole.