Časté dotazy

Vstup na klub je podmíněn věkem od 11 do 26 let. To znamená, že na klub můžou přijít děti, mladiství a mladí dospělí. Ti můžou využít otevírací dobu “klub”, kde se můžou potkat se svými kamarády a vrstevníky. Během tohoto času se na klubu vyskytují pouze lidé z cílové skupiny a pracovníci. Na klub je možné přijít i v době tzv. individuálních konzultací, které slouží k setkávání s pracovníky v případě, že klient potřebuje pro řešení svých obtíží maximální míru soukromí a bezpečí. Využití tohoto času je podmíněno předchozí domluvou s pracovníkem a nebo aktuální situací člověka, který se nachází v krizi. V tomto čase se na klubu můžou objevit i spolupracující organizace či rodiče. Aktuální otevírací dobu se dozvíte na webu v kontaktech.

Když člověk přijde poprvé na klub, vnímáme jej jako tzv. zájemce o službu, a tak ho pracovníci informují o tom, na jakých principech klub funguje. Představí mu pravidla klubu, jeho nabídku a snaží se s ním vzájemně poznat a zjistit, zda spadá do naší cílové skupiny. První věc, kterou potřebujeme zajistit, je dodržování pravidel. Pokud se mu na klubu zalíbí, může do něj začít chodit pravidelně. Do 5. návštěvy jej pracovník pozve na rozhovor, v rámci kterého mu zopakuje pravidla, představí, co dalšího klub nabízí a nabídne mu, že se může stát tzv. “uživatelem” sociální služby, kterou KamPak? je. Pokud se spolu dohodneme, tak potřebujeme znát jeho rok narození a také jméno či přezdívku, pod kterou bude na klubu vystupovat. Následně se zájemce stává tzv. uživatelem služby.

Ne, všechny služby poskytujeme bezplatně.

Nejaktuálnější informace naleznete na našich instagramových nebo facebookových profilech. Máme tři kluby a každý má svůj vlastní instagramový i facebookový profil. O aktuálním dění na klubu ve Slavičíně se dozvíte na instagramovém profilu kampak.sl a facebookovém profilu “KamPak Slavičín” o dění ve Valašských Kloboukách na kampak.vk a “KamPak Valašské Klobouky” a o klubu v Brumově-Bylnici na kampak.bb a “KamPak Brumov-Bylnice”. Nejjednodušším způsobem, jak se na ně dostat, je kliknout na odkaz pod menu na levé straně.

Máme vždycky radost, když vidíme, že se rodiče zajímají o to, kde jejich děti tráví svůj volný čas. Proto rodičům nabízíme možnost setkání s pracovním týmem, prohlídku prostor klubu a informace o tom, co v klubu děláme. Tato schůzka je možná pouze po předchozí domluvě (osobně, telefonicky, emailem) a probíhá mimo provozní dobu klubu. Informace, které při naší práci získáme, podléhají povinné mlčenlivosti vůči třetím osobám, takže je sdělujeme pouze v mimořádných situacích (zákonná oznamovací povinnost) nebo s informovaným souhlasem klienta. Vzhledem k charakteru služby poskytujeme informace pouze osobně, nikoliv telefonicky či emailem.

V sociálních službách se ze zákona dodržuje tzv. mlčenlivost. Když člověk na klubu něco řeší a sdělí pracovníkovi nějaké informace, tak si je tento pracovník nechává pro sebe. Pomyslně zústávají za zamčenými dveřmi klubu. Mlčenlivost dodržují i dobrovolnici či inspektoři, kteří můžou sociální službu kontrolovat. Mlčenlivost přetrvává i po dobu, kdy pracovník přestane v klubu pracovat. Mlčelivost však má své hranice. Pro zjednodušení, pokud se pracovník hodnověrným způsobem dozví, že došlo nebo může dojít k trestnému činu vážnějšího charakteru (např. vražda, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, atd. ), musí mlčenlivost prolomit a oznámit toto policii či státnímu zástupci. Dalším případem, kdy může být mlčenlivost prolomena, je situace, kdy je dítě v evidenci OSPOD (odboru sociálně-právní ochrany děti) a na jeho písemnou žádost musíme odpovědět. Takový klient se však od nás vždy dozví, že nějaká taková žádost přišla a také dostane k přečtení vyjádření pracovníka.
Anonymita je možnost působit na klubu pod přezdívkou, kterou člověk může využívat v každodenním kontaktu s pracovníky i jinými lidmi na klubu a také je pod touto přezdívkou evidován ze zákona definovaných případech. Je na každém člověku zdali se rozhodne působit na klubu anonymně nebo pod svým reálným jménem a příjmením. Hlavním smyslem anonymity je chránit lidi, co chodí na klub, tak aby nebylo možné zjistit, o koho se přesně jedná.

Na klubu můžeme spolupracovat s OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) či jinými návaznými sociálními službami (např. odborné sociální poradny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi či kontaktní centra). Nejčastějším způsobem spolupráce je odkázaní klienta na nějakou sociální službu či instituci, která mu může pomoci s problémy, které svým charakterem nespadají do zařízení typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Speciálním případem je spolupráce s OSPOD, která je ze zákona definovaná a týká se případů, kdy je uživatelem služby dítě. V tomto případě jsme povinni spolupracovat v rozsahu nabízených služeb. Klub má dále povinnost na písemný dotaz z OSPOD reagovat svou odpovědí či vyjádřením. Toto jednání však vždy probíhá s vědomím klienta, který klub navštěvuje.