Pracovníci

Mgr. Michal Filák

vedoucí služby, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2010 do roku 2020 pedagogický pracovník v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2015 lektorská činnost v tématech finanční a občanské gramotnosti, základů práce na PC, adaptační pobyty pro školy, vzdělávací programy pro školy, na řešení orientovaná práce s dětmi a mládeží; od roku 2017 do roku 2021 vedoucí Nízkoprahového zařízení KamPak?; od roku 2019 až doposud psychoterapeut v Poradenském centru Zebra; od roku 2021 až doposud vedoucí Poradenského centra Zebra; od roku 2021 až doposud vedoucí sociálních služeb ve Vzdělávacím, sociálním a kulturním středisku při Nadaci Jana Pivečky o.p.s

absolvované kurzy: Solution focus - komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (550 h), Dalet institut s.r.o.; Na řešení zaměřená supervize a koučování (430 h), Dalet institut s.r.o.; Systemický přístup k práci s krizí (100 h), Gaudia Brno; Na řešení orientovaný přístup v poradenství terapii (160 h), Dalet institut s.r.o.; Kids’ Skills (48 h), Dalet institut s.r.o.; Řádný člen České asociace pro psychoterapii

Osobní motivace:

Mojí rolí v KamPaku? je vytvořit co nejlepší podmínky pro kolegy, tak aby mohli odvádět, co nejlepší práci.

Mgr. Radek Šatka

vedoucí nízkoprahových klubů, vedoucí pracoviště Brumov-Bylnice, vedoucí pracoviště Valašské Klobouky, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství biologie a geografie pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2015 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2016 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy; od roku 2017 až doposud vedoucí pracoviště Valašské Klobouky; od roku 2017 až doposud vedoucí pracoviště Brumov-Bylnice; od roku 2021 až doposud vedoucí nízkoprahových klubů NZDM KamPak?

absolvované kurzy: Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Zvládání konfliktů v pracovním týmu sociálních služeb (8 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Základní kurz krizové intervence (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Základní kurz krizové intervence v praxi (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Sebepoškozování u dětí a mladistvých (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet institut s.r.o.

Osobní motivace:

Snažím se v každém z uživatelů objevovat jeho pozitivní vlastnosti a dobré stránky osobnosti a společně s ním pracovat na jejich rozvoji.

Mgr. Radka Koutná

vedoucí pracoviště Slavičín, sociální pracovník

Vzdělání:

Vzdělání: magisterské studium v oboru Sociální pedagogika - Humanitní fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd - Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ
Akademie HUSPOL s.r.o., 2022 - 2023

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2019 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2020 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy; od roku 2021 až doposud vedoucí pracoviště Slavičín

absolvované kurzy: Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Multidisciplinární vztahová podpora rodin v krizi (8 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet institut s.r.o.; Odborná stáž NZDM Šrumec (8 h), Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace; Skilful Class (16 h), Dalet institut s.r.o; Naproti - Učitelé a sociální pracovníci na jedné lodi (4 h), Cyril Mooney Education, z.s.;

Osobní motivace:

Mým cílem je uživatele nasměrovat a motivovat k aktivnímu a přátelskému přístupu k životu.

Bc. Alena Čechová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské studium v oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání – Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2019 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2019 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Praktická asertivita v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi (8 h), Zřetel, s.r.o.; Stáž v oblasti terénní práce (16 h), Zlín; Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Základy krizové intervence (8 h), Zřetel, s.r.o.; Cílování a škálování v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Sociálně-právní minimum (8 h), Zřetel, s.r.o.; Psychoterapie v sociální práci (8 h), Společnost bfz o.p.s.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet institut s.r.o.; Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje (8 h), Zřetel, s.r.o.; Využití psychosomatiky v sociálních službách (8 h), Akredika o.p.s.; Naproti - Učitelé a sociální pracovníci na jedné lodi (4 h), Cyril Mooney Education, z.s.

Osobní motivace:

“Když víš, kým jsi a jaký máš cíl, dokážeš si snadněji poradit v náročných situacích.”
Jedním z mých cílů je dosáhnout zdravé socializace uživatele ve společnosti, tedy předat mu klíčové kompetence, které mu pomohou se v životě lépe orientovat. Dalším mým cílem je zde uživateli nabídnout bezpečné prostředí, kde může projevit svoji přirozenost a pracovat na svých přáních.

Bc. Petra Janáčová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské vzdělání v oboru Pedagogika - sociální práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2018 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2019 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

Absolvované kurzy: Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Krizová intervence I.: První reakce v emočně vypjatých situacích (8 h), Zřetel, s.r.o.; Syndrom vyhoření - jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (8 h), Zřetel, s.r.o.; Podpora změny a motivace u klientů (8 h), Zřetel, s.r.o.; Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM (8 h), Zřetel, s.r.o.; Uživatel drog jako klient sociální služby (8 h), Zřetel, s.r.o.; Obtížné situace při práci s klientem v NZDM (8 h), Zřetel, s.r.o.; Praktická asertivita v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Sebemotivace, motivace, prokrastinace (8 h), Zřetel, s.r.o.; Komunikace s klientem se specifickým chováním (8 h), Zřetel, s.r.o.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h) Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka (8 h), Zřetel, s. r. o.; Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v sociálních službách (8 h), Zřetel, s. r. o.; Kreativní myšlení v praxi (8 h), Zřetel, s. r. o.;

Osobní motivace:

Mým cílem je motivovat a podporovat klienty ke zdravému a empatickému přístupu k životu, rozvíjet jejich pozitivní vlastnosti a být jim dobrým rádcem.

Bc. Adriana Janošová

sociální pracovník

Vzdělání:

bakalářské studium v oboru Sociální pedagogika - Humanitní fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2021 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení Kampak?; od roku 2021 lektorská činnost na adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Základy krizové intervence (8 h), Zřetel, s.r.o.; Úvod do práce s agresivním klientem (8 h), Společnost Podané ruce o.p.s.; Základy asertivní komunikace (8 h), Společnost bfz o.p.s.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících profesích - relaxace, meditace, práce s dechem (8 h), Zřetel, s.r.o.; Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit (8 h), Zřetel, s.r.o.; Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM (8 h), Zřetel, s.r.o.;

Osobní motivace:

Mým cílem je poznávat individualitu klienta a jeho jedinečnost, podporovat ho a být součástí jeho procesu dalšího rozvoje, upevňovat jeho kladný vztah k sobě samému.

Bc. Nikol Macháčová

pedagogický pracovník

Vzdělání:

bakalářské studium oboru Speciální pedagogika, specializace etopedie, psychopedie - Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2021 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2021 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Základy krizové intervence (8 h), Zřetel s.r.o.; Komunikace s klientem se specifickým chováním (8 h), Zřetel s.r.o.; Práce s dětmi v riziku rozvoje duševního onemocnění a s diagnózou duševního onemocnění (16 h), MZČR; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Kids’ Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet institut s.r.o.; Nástroj pozitivní změny v chování žáků a "rozpouštění" problémů ve škole (16 h), Spolek Narativ;

Osobní motivace:

Chci pro ostatní vytvářet bezpečný prostor, kde každý může být autentický, sám sebou a cítí se přijat.

Anna Sopková

pedagogický pracovník

Vzdělání:

Maturitní vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice

Profesní vzdělávání a kurzy:

Efektivní komunikace (8 h), Zřetel, s.r.o.

Osobní motivace:

Chtěla bych být pro naše klienty oporou a majákem, kde můžou přijít za každé lehké i nelehké situace, protože vše má řešení a my ho společně nalezneme. Navzájem si pomůžeme a vyslechneme se a společný čas si tak užijeme naplno.