Pracovníci

Bc. Nikol Parašínová

sociální pracovník

Vzdělání:

Profesní vzdělávání a kurzy:

Osobní motivace:

Bc. Adriana Janošová

sociální pracovník

Vzdělání:

Profesní vzdělávání a kurzy:

Osobní motivace:

Jana Šperlingová

pracovník v sociálních službách

Vzdělání:

Profesní vzdělávání a kurzy:

Osobní motivace:

Mgr. Michal Filák

vedoucí služby, vedoucí pracoviště Slavičín, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2010 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?, od roku 2015 lektorská činnost v tématech finanční a občanské gramotnosti, základů práce na PC, adaptační pobyty pro školy, vzdělávací programy pro školy, Na řešení orientovaná práce s dětmi a mládeží; Na řešení orientovaná supervize a koučování 430h, Dalet Olomouc, Solution focus - komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, rozsah 550 h, Dalet Olomouc; Systemický přístup k práci s krizí 100 h, Brno, Gaudia; Na řešení orientovaný přístup v poradenství terapii, 160 h, Dalet, Olomouc; Kid’s Skills, 48 h, Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Mým cílem je být pro uživatele užitečný a vytvářet pro ně takový prostor, kde se cítí bezpečně a panuje v něm atmosféra hledání řešení.

Mgr. Radek Šatka

vedoucí pracovišť valašské Klobouky a Brumov - Bylnice, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství biologie a geografie pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2015 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?, od roku 2016 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy, Kid’s Skills, 48 h, Dalet Olomouc, Zvládání konfliktů v pracovním týmu sociálních služeb, I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno

Osobní motivace:

Snažím se v každém z uživatelů objevovat jeho pozitivní vlastnosti a dobré stránky osobnosti a společně s ním pracovat na jejich rozvoji.

Bc. Petra Janáčová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské vzdělání v oboru Pedagogika - sociální práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

Od roku 2018 práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od března roku 2011 sociální pracovnice v Domě sociálních služeb, od května do prosince roku 2011 výchovný nepedagogický pracovník v Domě sociálních služeb. Dva roky vedoucí tanečního kroužku dětí v Mateřské škole při Domě dětí a mládeže. Kurzy: Řešení konfliktů a sporů v rozsahu 8 hod, práce s emocemi pro pomáhající profese v rozsahu 8 hod., krizová intervence – metody, techniky a zásady krizové práce s klientem v rozsahu 16 hod.

Osobní motivace:

Mým cílem je motivovat a podporovat uživatele k pozitivnímu přístupu k životu a ukázat jim cestu ke vzájemné úctě a přátelství.

Bc. Alena Čechová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské studium v oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání –
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Profesní vzdělávání a kurzy:

Osobní motivace:

Mým cílem je motivovat a podporovat uživatele a vést je k samostatnosti tak, aby se do
budoucna správně rozhodovali.

Bc. Radka Koutná

sociální pracovník

Vzdělání:

Profesní vzdělávání a kurzy:

Osobní motivace: