Pracovníci

Mgr. Michal Filák

vedoucí služby, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2010 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?, od roku 2015 lektorská činnost v tématech finanční a občanské gramotnosti, základů práce na PC, adaptační pobyty pro školy, vzdělávací programy pro školy, Na řešení orientovaná práce s dětmi a mládeží; Na řešení orientovaná supervize a koučování 430h, Dalet Olomouc, Solution focus - komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, rozsah 550 h, Dalet Olomouc; Systemický přístup k práci s krizí 100 h, Brno, Gaudia; Na řešení orientovaný přístup v poradenství terapii, 160 h, Dalet, Olomouc; Kid’s Skills, 48 h, Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Mým cílem je být pro uživatele užitečný a vytvářet pro ně takový prostor, kde se cítí bezpečně a panuje v něm atmosféra hledání řešení.

Mgr. Radek Šatka

vedoucí nízkoprahových klubů, vedoucí pracoviště Brumov-Bylnice, vedoucí pracoviště Valašské Klobouky, pedagogický pracovník

Vzdělání:

magisterské studium oboru Učitelství biologie a geografie pro střední školy a druhý stupeň základních škol – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2015 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?, od roku 2016 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Kid’s Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc; Zvládání konfliktů v pracovním týmu sociálních služeb (8 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Základní kurz krizové intervence (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Základní kurz krizové intervence v praxi (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Sebepoškozování u dětí a mladistvých (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Snažím se v každém z uživatelů objevovat jeho pozitivní vlastnosti a dobré stránky osobnosti a společně s ním pracovat na jejich rozvoji.

Mgr. Radka Koutná

vedoucí pracoviště Slavičín, sociální pracovník

Vzdělání:

Vzdělání: magisterské studium v oboru Sociální pedagogika - Humanitní fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2019 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2020 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Kids Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h); Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Multidisciplinární vztahová podpora rodin v krizi (8 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Mým cílem je uživatele nasměrovat a motivovat k aktivnímu a přátelskému přístupu k životu.

Bc. Alena Čechová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské studium v oboru Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání –
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2019 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2019 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy.

absolvované kurzy: Praktická asertivita v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Proaktivní práce s emocemi a revitalizační strategie při práci s lidmi (8 h), Zřetel, s.r.o.; Stáž v oblasti terénní práce (16 h), Zlín; Kids Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc; Základy krizové intervence (8 h), Zřetel, s.r.o.; Cílování a škálování v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Sociálně-právní minimum (8 h), Zřetel, s.r.o.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (160 h), Dalet Olomouc

Osobní motivace:

“Když víš, kým jsi a jaký máš cíl, dokážeš si snadněji poradit v náročných situacích.”
Jedním z mých cílů je dosáhnout zdravé socializace uživatele ve společnosti, tedy předat mu klíčové kompetence, které mu pomohou se v životě lépe orientovat. Dalším mým cílem je zde uživateli nabídnout bezpečné prostředí, kde může projevit svoji přirozenost a pracovat na svých přáních.

Bc. Petra Janáčová

sociální pracovník

Vzdělání:

Bakalářské vzdělání v oboru Pedagogika - sociální práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2018 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?; od roku 2019 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

Absolvované kurzy: Kids Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc; Motivační rozhovory III. (8 h), Zřetel, s.r.o.; Krizová intervence I.: První reakce v emočně vypjatých situacích (8 h), Zřetel, s.r.o.; Syndrom vyhoření - jak mu předcházet a jak o sebe pečovat (8 h), Zřetel, s.r.o.; Podpora změny a motivace u klientů (8 h), Zřetel, s.r.o.; Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM (8 h), Zřetel, s.r.o.; Uživatel drog jako klient sociální služby (8 h), Zřetel, s.r.o.; Obtížné situace při práci s klientem v NZDM (8 h), Zřetel, s.r.o.; Praktická asertivita v sociálních službách (8 h), Zřetel, s.r.o.; Sebemotivace, motivace, prokrastinace (8 h), Zřetel, s.r.o.; Komunikace s klientem se specifickým chováním (8 h), Zřetel, s.r.o.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h) Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ

Osobní motivace:

Mým cílem je motivovat a podporovat klienty ke zdravému a empatickému přístupu k životu, rozvíjet jejich pozitivní vlastnosti a být jim dobrým rádcem.

Bc. Adriana Janošová

sociální pracovník

Vzdělání:

bakalářské studium v oboru Sociální pedagogika - Humanitní fakulta, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2021 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení Kampak?; od roku 2021 lektorská činnost na adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Základy krizové intervence (8 h), Zřetel, s.r.o.; Úvod do práce s agresivním klientem (8 h), Společnost Podané ruce o.p.s.; Základy asertivní komunikace (8 h), Společnost bfz o.p.s.; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Kid’s Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc(48 h), Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Mým cílem je poznávat individualitu klienta a jeho jedinečnost, podporovat ho a být součástí jeho procesu dalšího rozvoje, upevňovat jeho kladný vztah k sobě samému.

Bc. Nikol Macháčová

pedagogický pracovník

Vzdělání:

bakalářské studium oboru Speciální pedagogika, specializace etopedie, psychopedie - Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita v Brně

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2021 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení KamPak?, od roku 2021 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Základy krizové intervence (8 h), Zřetel s.r.o.; Komunikace s klientem se specifickým chováním (8 h), Zřetel s.r.o.; Práce s dětmi v riziku rozvoje duševního onemocnění a s diagnózou duševního onemocnění (16 h), MZČR; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ; Kid’s Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc

Osobní motivace:

Chci pro ostatní vytvářet bezpečný prostor, kde každý může být autentický, sám sebou a cítí se přijat.

Jana Šperlingová

pracovník v sociálních službách

Vzdělání:

Gymnázium Valašské Klobouky, Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách

Profesní vzdělávání a kurzy:

od roku 2020 až doposud práce v Nízkoprahovém zařízení Kampak?, od roku 2021 lektorská činnost ve vzdělávacích a preventivních programech a adaptačních pobytech pro školy

absolvované kurzy: Pedagog volného času - přímá komplexní pedagogická činnost (130 h), Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín; Asistent pedagoga (120 h), Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín; Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (150 h), Vzdělávací agentura Seduca; Kids Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h), Dalet Olomouc; Podpora dětí a žáků s náročným chováním ve škole (16 h), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ČOSIV; Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi (16 h), Spolek Narativ; Základní kurz krizové intervence (16 h), I.E.S. - Společnost podané ruce, o.p.s. Brno; Úvod do reflektování při práci s klienty (16 h), Spolek Narativ

Osobní motivace:

Mým cílem je zaměřit pozornost klientů na jejich kladné stránky a vlastnosti, které mohou posilovat. Snažím se jim nabídnout svou pomoc ve složitém období jejich života, rozvíjet preferovanou budoucnost, sebepojetí a zdravé sebevědomí, v neposlední řadě pak pěstovat dobré mezilidské vztahy a podporovat aktivní trávení volného času.