Jak klub spolupracuje s ostatními institucemi?

Na klubu můžeme spolupracovat s OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) či jinými návaznými sociálními službami (např. odborné sociální poradny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi či kontaktní centra). Nejčastějším způsobem spolupráce je odkázaní klienta na nějakou sociální službu či instituci, která mu může pomoci s problémy, které svým charakterem nespadají do zařízení typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Speciálním případem je spolupráce s OSPOD, která je ze zákona definovaná a týká se případů, kdy je uživatelem služby dítě. V tomto případě jsme povinni spolupracovat v rozsahu nabízených služeb. Klub má dále povinnost na písemný dotaz z OSPOD reagovat svou odpovědí či vyjádřením. Toto jednání však vždy probíhá s vědomím klienta, který klub navštěvuje.