Co je to anonymita a mlčenlivost – k čemu v klubu slouží?

V sociálních službách se ze zákona dodržuje tzv. mlčenlivost. Když člověk na klubu něco řeší a sdělí pracovníkovi nějaké informace, tak si je tento pracovník nechává pro sebe. Pomyslně zústávají za zamčenými dveřmi klubu. Mlčenlivost dodržují i dobrovolnici či inspektoři, kteří můžou sociální službu kontrolovat. Mlčenlivost přetrvává i po dobu, kdy pracovník přestane v klubu pracovat. Mlčelivost však má své hranice. Pro zjednodušení, pokud se pracovník hodnověrným způsobem dozví, že došlo nebo může dojít k trestnému činu vážnějšího charakteru (např. vražda, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, atd. ), musí mlčenlivost prolomit a oznámit toto policii či státnímu zástupci. Dalším případem, kdy může být mlčenlivost prolomena, je situace, kdy je dítě v evidenci OSPOD (odboru sociálně-právní ochrany děti) a na jeho písemnou žádost musíme odpovědět. Takový klient se však od nás vždy dozví, že nějaká taková žádost přišla a také dostane k přečtení vyjádření pracovníka.
Anonymita je možnost působit na klubu pod přezdívkou, kterou člověk může využívat v každodenním kontaktu s pracovníky i jinými lidmi na klubu a také je pod touto přezdívkou evidován ze zákona definovaných případech. Je na každém člověku zdali se rozhodne působit na klubu anonymně nebo pod svým reálným jménem a příjmením. Hlavním smyslem anonymity je chránit lidi, co chodí na klub, tak aby nebylo možné zjistit, o koho se přesně jedná.